Gouden Green Key certificaat

Wat is Green Key?

In oktober 2020 heeft City Hotel de Jonge het gouden Green Key certificaat behaald.

Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt.
Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit.
In Nederland zijn er circa 650 locaties met een Green Key.

Accommodaties met een Green Key voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en MVO. Deze normen richten zich op communicatie, gebruik van energie, gas en water, afvalmanagement, mobiliteit, eten & drinken, groen & bouwen, duurzaam inkopen van non-food producten, maatschappelijke betrokkenheid etc. Voor de verschillende bedrijfssectoren zijn er verschillende normen. Momenteel zijn er circa 25 bedrijfsgroepen. Voorbeelden van bedrijfsgroepen zijn hotels, campings, bungalowparken, congreslocaties , theaters en restaurants.

Certificering
Om het Green Key certificaat te kunnen behalen moet een bedrijf voldoen aan verplichte normen en een aantal optionele normen.
De verplichte normen zijn basis MVO normen, zoals het registeren en besparen van gas, water en elektra, het inkopen van schoonmaakmiddelen met een milieukeurmerk en het verminderen van de hoeveelheid restafval.
Optionele normen gaan een stap verder, hoe meer van deze optionele normen behaald worden, hoe hoger de gradatie.
Er zijn 3 gradaties die behaald kunnen worden, namelijk: brons, zilver of goud.
Met trots kunnen wij zeggen dat wij het gouden Green Key certificaat hebben behaald.

MVO
Tevens houdt City Hotel de Jonge zich bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Dit houdt in dat er niet alleen gekeken wordt naar het behalen van winst maar dat er ook rekening wordt gehouden met de sociale kant (medewerkers, maatschappij en dierenwelzijn) en de milieukant (minder CO2 uitstoot, minder afval).
Een andere benaming hiervoor is ook wel People, Planet, Profit.

Bron: www.greenkey.nl

In onderstaande link kunt u de MVO verklaring van City Hotel de Jonge vinden en de specifieke acties die wij ondernemen.

MVO Verklaring